Νίκος
Παναγιωτόπουλος

Καθηγητής κοινωνιολογίας του τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.