Άρθρα

Περιήγηση:

Αποχή και κρίση αντιπροσώπευσης

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στην Εφημερίδα των Συντακτών

Η απομάγευση της πολιτικής

Το Βήμα, 23/10/2023

Συνέντευξη Νίκος Παναγιωτόπουλος – Σύγχρονα Θέματα (υπό δημοσίευση)

Philia et misos dans la sociologie contemporaine en Grèce

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο τεύχος 243- 244 του Actes de la recherche en sciences sociαles για τον αποκλεισμό της κοινωνιολογίας από τα ελληνικά σχολεία. {2022}

Ο κοινωνικός χώρος των λαϊκών τάξεων (1950-2015)

Η έννοια των λαϊκών τάξεων παραμένει ωφέλιμη για να κατανοήσουμε ένα σύνολο συγκεκριμένων κοινωνικών χώρων;

Χωρίς ελπίδα: συνέντευξη με μία δημόσιο υπάλληλο

Συνέντευξη του Νίκου Παναγιωτόπουλου με μία δημόσια υπάλληλο στο τεύχος 12-13 των Κοινωνικών Επιστημών.

Σχέσεις με το παρόν και το μέλλον: επανένταξη της βιωμένης εμπειρίας και θεωρίας της πρακτικής

Σχέσεις Ελλήνων πολιτών με το παρόν και το μέλλον, δηλαδή, σχέσεις κοινωνικών υποκειμένων με τις ευκαιρίες, τις προσδοκίες και τις ελπίδες, όπως αυτές βιώνονται σε αντικειμενικές συνθήκες.

Η Ελλάδα δέκα χρόνια μετά

Σε μια την περιορισμένη και μυωπική οικονομία, πρέπει να αντιταχθεί μια οικονομία της ευτυχίας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλα τα κέρδη, ατομικά και συλλογικά, υλικά και συμβολικά, που συνδέονται με τη δραστηριότητα ή με την προσωρινή και αβέβαιη απασχόληση.

Ο εορτασμός της αναστοχαστικότητας

Πρόκειται για μια προσπάθεια να καταδειχθεί πώς και πόσο αναγκαία είναι μία κοινωνιολογία που θα αρνηθεί να μεταφέρει μηχανιστικά στον δικό της χώρο ανάλυσης εργαλεία και κατηγορίες σκέψης που σφυρηλατήθηκαν στην οικονομική ανάλυση των μακροοικονομικών φαινομένων.

Για ένα Παρατηρητήριο του Εθνικού Πολιτισμικού Κεφαλαίου: μια περίπτωση αντεπιστροφής των κεκτημένων της επιστήμης

Ο χώρος του πολιτισμού δεν έχει ακόμα και οφείλει να αποκτήσει τη γλώσσα της ειδικής οικονομίας του τρόπου (ανα)παραγωγής του, του τρόπου λειτουργίας και ανάπτυξής του, δηλαδή, μια κοινή γλώσσα, που θα επιτρέψει την ορθολογική επικοινωνία μεταξύ παραγωγών, χρηστών, καταναλωτών.

Homework: το ζήτημα της αλήθειας πάνω στην αλήθεια

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο 11ο τεύχος των Κοινωνικών Επιστημών για το πώς θα μπορούσε να είναι ένα κοινωνιολογικό σεμινάριο, πώς μπορεί να κατασκευάστεί ένα αντικείμενο και, κυρίως, να ενεργοποιηθεί αυτή η κατασκευή, μέσα σε πρακτικές ερευνητικές διεργασίες.

Πολιτισμικός εκδημοκρατισμός και η ιδεολογία του πολιτισμικού μεσολαβητή: στοιχεία από μια εργασία αξιολόγησης πολιτιστικής δράσης

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου σχετικά με τον πολιτισμικό εκδημοκρατισμό και τις δράσεις γι’ αυτόν στο τεύχος 11 των Κοινωνικών Επιστημών.

Oι λαϊκές τάξεις και η κουλτούρα

Η έννοια των «λαϊκών τάξεων» είναι ακόμα επιστημονικά κατάλληλη; Μπορούμε να μιλάμε ακόμα για «τάξεις»; Τι είναι «λαϊκό»; Τι έχει μείνει απ’ αυτήν την κουλτούρα αν δεχτούμε τον διευρυμένο βεμπεριανό ορισμό της ως τον τρόπο μιας ομάδας, μιας τάξης να σκεφτεί ως βιώσιμη την αντικειμενική συνθήκη μέσα στην οποία ζει;

Η κρίση της ελληνικής κοινωνίας: κρίση ενός οικογενειακο-γραφειοκρατικού τρόπου αναπαραγωγής

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στον τιμητικό τόμο για τον Ευστάθιο Τσοτσορό σχετικά με κρίση που περνάει το ελληνικό οικογενειακό- γραφειοκρατικό μοντέλο αναπαραγωγής των κοινωνικών σχέσεων. {2019}

Η κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή της κρίσης

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στις Κοινωνικές Επιστήμες σχετικά με τον ρόλο της κοινωνιολογίας στο δημόσιο χώρο τον καιρό της κρίσης.

Berrnard Vernier: ένας εφευρετικός κοινωνικός ανατόμος του ασυνειδήτου

Σημειώσεις πάνω στην τέχνη της έρευνας

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στις Κοινωνικές Επιστήμες αναφορικά με τις τεχνικές της κοινωνικής έρευνες και τη διάδοσή τους.

Εικόνες κριτικής δράσης

Κείμενο- απομαγνητοφώνηση μιας ελεύθερης ομιλίας που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας με τίτλο: «Μια οπτική κοινωνιολογία των οικονομιών της μιζέριας», στο Κοινωνικές Επιστήμες. {2019}

Εργασία και οδύνη: τα δύο πρόσωπα ενός παθολογικού κόσμου της εργασίας

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου, σε συνεργασία με τον Fr. Schultheis, σχετικά με τον χώρο της εργασίας και τις οδύνες που «γεννιούνται» από την ανάπτυξή του στα χρόνια της κρίσης.

Κρίσης συνέχεια

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου, κομμάτι κι αυτό της ευρύτερης έρευνας πάνω στις οδύνες που προκαλεί η κρίση στη χώρα, στο Κοινωνικές Επιστήμες. {2019}

Κρίσεις και στρατηγικές αναπαραγωγής

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου, σε συνεργασία με τον Fr. Schultheis, σχετικά με τις κρίσεις των συστημάτων στρατηγικών αναπαραγωγής στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη χώρα, στο Κοινωνικές Επιστήμες. {2019}

Κοινωνικές και εκπαιδευτικές αντιθέσεις

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Κοινωνικές Επιστήμες σχετικά με τον τρόπο που η εκπαίδευση υποδόρια αναπαράγει τις υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες.

Ο κόσμος των παραστάσεων(Β): ο κοινωνικός χώρος του κοινού του χορού

Ερωτήματα για φιλοσόφους «ευγενούς ταπεινότητας»

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Κοινωνικές Επιστήμες σχετικά με τη σχέση κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας [2014]

Η έννοια του πεδίου και ο σχεσιακός τρόπος σκέψης

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Κοινωνικές Επιστήμες σχετικά με την έννοια του πεδίου για την ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας [2014]

Η μιζέρια της πολιτικής: στοιχεία για μια κοινωνιολογία της διαχείρισης των νέων «επικίνδυνων τάξεων»

Άρθρο των Νίκου Παναγιωτόπουλου και Μαρίας Βιδάλη στο Κοινωνικές Επιστήμες σχετικά με τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής [2013]

Η απούσα παρουσία: συνέντευξη με μια αλλοδαπή

Συνέντευξη του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Κοινωνικές Επιστήμες με μία νεαρή αλλοδαπή που περιμένει να εγκριθεί η αίτησή της για την ελληνική ιθαγένεια [2013]
Καταγραφή μηνιαίων εξόδων Φανής και Γιώργου (Ιούνιος 2012)

Η οικονομία της ανάγκης: συνέντευξη με μια συνταξιούχο

Συνέντευξη του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Κοινωνικές Επιστήμες με ένα ζευγάρι συνταξιούχων που προσπαθούν μετά βίας να τα βγάλουν πέρα οικονομικά [2013]

Εισαγωγή στην κοινωνιοανάλυση

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Κοινωνικές Επιστήμες σχετικά με την υπεράσπιση της κοινωνιοανάλυσης [2013]

Christian de Montlibert: μια εφευρευτική και εικονοκλαστική σκέψη

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Αριάδνη (επιστημονικό περιοδικό της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης) σχετικά με τον Christian de Montlibert

Επιστήμη της επιστήμης των «μικρών χωρών»: ερευνητικό σημείωμα

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Κοινωνικές Επιστήμες σχετικά με τη σύγκριση των κοινωνικών επιστημών στις χώρες του κέντρου με αυτές της περιφέρειας [2012]

Ο κόσμος των παραστάσεων(Α): Ο κοινωνικός χώρος του κοινού των θεάτρων

Άρθρο των Νίκου Παναγιωτόπουλου και Μαρίας Βιδάλη στο Κοινωνικές Επιστήμες σχετικά με το κοινό των θεάτρων [2012]

Επιστημονική μέθοδος και κοινωνική ιεραρχία αρμοδιοτήτων

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Κοινωνικές Επιστήμες σχετικά με τη μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες [2012]

Οι νόμοι καθρέφτης των κοινωνικών αλλαγών

Βιβλιοκριτκή του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο The Books´Journal σχετικά με το βιβλίο του Βασίλη Καρύδη «Όψεις κοινωνικού ελέγχου στην Ελλάδα»[2011]

Για μια αντικειμενικοποίηση του εγκληματολογικού βλέμματος

Κείμενο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στον συλλογικό τόμο «Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Επιστήμη της Εγκληματολογίας-Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη» [2011]

Υπεράσπιση ή κριτική του εκπαιδευτικού συστήματος: ένα πλαστό δίλημμα

Άρθρο του Νίκου παναγιωτόπουλου στο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στο πανεπιστήμιο [2010]

Αγορά, πολιτισμός και λογο-κρισίες

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Νεφέλη-Πλατφόρμες σχετικά με την απόσυρση του έργου του ντε Κορντιέ από την έκθεση OUTLOOK [2008]

Οι εκλογές, η επόμενη μέρα και η ευθύνη των διανοουμένων

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Επιστήμη και Κοινωνία για τα εκλογικά αποτελεσμάτα και το ρόλο των διανοουμένων στη διαχείρισή τους. [2008]

Υπερασπιζόμενοι το δημόσιο πανεπιστήμιο: σκέψεις in progress Επιστήμη και Κοινωνία

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου για την κατάσταση και το ρόλο του δημόσιου πανεπιστημίου στο Επιστήμη και Κοινωνία. [2007]

Le champ sociologique grec et les effets de la domination symbolique internationale

Μεταφρασμένο άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Regards Sociologiques σχετικά με την διεθνοποίηση των κοινωνικών επιστημών. [2005]

La sociologie de Bourdieu: une théorie comme praxis et non comme logos

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Les editions de l’Universite de Liege για την κοινωνιολογία του Π. Μπουρντιέ και τις νέες πρακτικές που εισήγαγε. [2005]

Για την κατασκευή ενός ευρωπαϊκού χώρου των κοινωνικών επιστημών: στοιχεία ενός ερευνητικού προγράμματος

Άρθρο- πρόταση του Νίκου Παναγιωτόπουλου για την κατασκευή ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου για στις κοινωνικές επιστήμες στο Επιστήμη και Κοινωνία. [2004]

H βία της ανεργίας και η οδύνη των ανέργων

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Σύγχρονη Εκπαίδευση για τις οδύνες που προκαλεί η ανεργία και την διαφορετική αντιμετώπισή του λόγω του διαφορετικού καταμερισμού των κοινωνικών κεφαλαίων στα άτομα. [2004]

Nouvelles formes de gestion de la «déviance»: État Social et «État pénal» en Grèce

Κείμενο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο συλλογικό τόμο προς τιμή της Α. Γιωτοπούλου- Μαραγκοπούλου σχετικά με την ποινικότητα στην Ελλάδα. [2003]

Εκπαίδευση και αγορά: σκέψεις και σημειώσεις

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Σύγχρονη Εκπαίδευση σχετικά με τη θέση των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας. [2003]

Για μια Realpolitik του Κοινωνιολογικού Λόγου

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Σύγχρονη Εκπαίδευση αναφορικά με την κατάσταση και το μέλλον του κοινωνιολογικού λόγου. [2003]

Το μέλλον της κοινωνιολογίας

Κείμενο- ομιλία του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Συνέδριο «Κοινωνιολογία: Μάθημα ΕΛευθερίας» σχετικά με το μέλλον της κοινωνιολογίας. [2003]

Νέες μορφές διαχείρισης της παραβατικότητας

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου σχετικά με τους νέους μηχανισμούς διαχείρισης της παραβατικότητας στο Σύγχρονη Εκπαίδευση. {2003]

La domination symbolique internationale

Σημειώσεις για τις μετρήσεις της ανεργίας και των μορφών της

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Τετράδια του ΙΝΕ- ΓΣΕΕ αναφορικά με την ανεργία ως επιστημονικό αντικείμενο και τις μετρήσεις της. [2002]

Η κοινωνιολογία του Πιερ Μπουρντιέ: μια passio sciendi

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Επιστήμη και Κοινωνία για την κοινωνιολογική πρακτική του Π. Μπουρντιέ. [2002]

Η μαρτυρία του ερευνητή και η έρευνα της μαρτυρίας

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου αναφορικά με τον χώρο κατανομής των επιστημονικών πεδίων και τον ρόλο των ερευνητών εντος τους στο Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. [2002]

Επιστημονική αυτονομία και κοινωνικές προϋποθέσεις

Κείμενο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Επιστημονική Επιτηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πιθανή αυτονομία των διανοουμένων και τις κοινωνικές προϋποθέσεις πίσω απ’ αυτή. [2001]

Οι ανύπανδρες μητέρες: Η κατασκευή ενός “κοινού τόπου” και τα διακυβεύματα του

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου και της Μαρίας Βιδάλη στο Ελληνική Κοινωνία σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «ανύπανδρων μητέρων» ως έκαφανσης τηςλεγόμενης «κρίσης της οικογένειας». [2001]

Η κρίση της ελληνικής οικογένειας: συμβολή σε μια κοινωνιολογική ανάλυση των κοινωνικών προβλημάτων

Άρθρο των Νίκου Παναγιωτόπουλου και Μαρίας Βιδάλη σχετικά με την «κρίση» της ελληνικής οικογένειας και την εκ νέου κατασκευή ενός αντικειμένου βασισμένου σε αυτό το «κοινωνικό πρόβλημα»

Ένα ιατρείο για τη φιλοσοφία

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου για την παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Νούτσου «Φιλοσοφείον: ένας θεσμός χειραφέτησης»[2001]

Στο λυκόφως της «στράτευσης» και στην αρχή της «στρατευμένης επιστημοσύνης»

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Σύγχρονα Θέματα, σχετικά με την στράτευση στην επιστήμη της κοινωνιολογίας [2001]

La conversion de l` etat grec a l` economisme dominant

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Regards Sociologiques σχετικά με τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη και την κοινωνιολογική σημασία αυτής [2001]

Η «σχολαστική» άποψη της εγκληματολογίας

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Εγκληματίες και θύματα στο κατώφλι του 21ου αιώνα σχετικά με την εγκληματολογία

Oppositions sociales et oppositions scolaires: Le cas du système d’ enseignement supérieur grec

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Regards Sociologiques σχετικά με την κοινωνική ανισότητα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα [2000]

Une école pour «les citoyens grecs du monde»: les enjeux nationaux de l’ international

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Regards Sociologiques σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση των Ελλήνων στο εξωτερικό [2000[

Les Frontistiria: un concours d’entrée dans l’enseignement supérieur

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Regards Sociologiques σχετικά με τα φροντιστήρια [2000]

The thinker of the «primitive thought» of the thinkers of «primitive thought»

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο European Journal of Social Theory, σχετικά με τους διανοούμενους [1999]

Les «grandes écoles» d’un petit pays: les études à l’étranger: le cas de la Grèce

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Actes de la recherche en sciences sociαles σχετικά με τις σπουδές των Ελλήνων στο εξωτερικό [1998]

Σημειώσεις για την απασχόληση των γυναικών και τον χρόνο απασχόλησης

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Σύγχρονα Θέματα, σχετικά με τη γυναικεία εργασία [1998]

Μία θορυβώδης σιωπή: μία κριτική του επιστημολογικού αποκλεισμού από τις έρευνες του κοινωνικού αποκλεισμού

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Σύγχρονα Θέματα, σχετικά με τους Έλληνες διανοούμενους και την κοινωνική ανισότητα [1997]

Epreuve pénale et consécration sociale négative: les établissements d’éducation surveillée en Grèce

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Regards Sociologiques σχετικά με τα ιδρύματα αγωγής ανηλίκων [1997]

Θεσμική διαχείριση της παραβατικότητας και κοινωνικός αποκλεισμός: τα Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο συλλογικό δίτομο έργο Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελλάδα, σχετικά με τα ιδρύμ;ατα αγωγής ανηλίκων[1996]

Ο μετασχηματισμός του πολιτικού παιχνιδιού

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Σύγχρονα Θέματα, σχετικά με τις δημοσκοπήσεις [1995]

Notes préliminaires sur l’espace de formation des cadres en Grèce II

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Les élites: Formation, Reconversion, Internationalisation , σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα [1995]

Notes préliminaires sur l’espace de formation des cadres en Grèce

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Maison de l’Homme σχετικά με τις αρχές διαίρεσης του πεδίου των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα [1992]

Critique de la raison criminologique

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο «Αφιέρωμα στη μνήμη Ηλία Δασκαλάκη» του Παντείου Πανεπιστημίου [1991[

L’immoralité populaire

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Regards Sociologiques σχετικά με την κοινωνική ανισότητα [1991]

Οι ανισότητες μπροστά στη Δικαιοσύνη ή το νομικό κεφάλαιο

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών σχετικά με τις ανισότητες στο νομικό σύστημα στην Ελλάδα [1991]

Η θεωρία της πρακτικής του Pierre Bourdieu

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών σχετικά με τη θεωρία της πρακτικής [1990]

Κοινωνικές ανισότητες και ποινικές ταξινομήσεις

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών σχετικά με τις φυλακές στην Ελλάδα [1990]

Κοινωνικός πρωταγωνιστής και παραβατικότητα: σημειώσεις πάνω σ’ ένα εγκληματολογικό συνέδριο

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών αναφορικά με τη σχέση εγκληματολογίας και κοινωνιολογίας [1989]

Από τον κανόνα στις στρατηγικές και από το υποκείμενο στον δρώντα φορέα

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών σχετικά με τον κατασκευαστικό δομισμό που προτείνει ο P.Bourdieu [1989]