Εργασίες

Περιήγηση:

Κείμενο για το «Εργαστήριο Διλημμάτων» του Γ. Δρίβα (Μπιενάλε Βενετίας)

Εισαγωγή στο «Αντεπίθεση πυρών» του Πιερ Μπουρντιέ – Προμαχώνες αντίστασης

Πρόλογος στην ενιαία επανέκδοση του βιβλίου «Αντεπίθεση πυρών: για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό κίνημα» του Π. Μπουρντιέ. [2017]

Εισαγωγή στο «Η αναπαραγωγή: στοιχεία για μια θεωρία του εκπαιδευτικού συστήματος» των Bourdieu, Passeron

Πρόλογος του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο «Η αναπαραγωγή: στοιχεία για μια θεωρία του εκπαιδευτικού συστήματος» των Π. Μπουρντιέ και Ζ.- Κλ. Πασερόν. [2014]

Kεφάλαιο σε συλλογικό τόμο «La violence du chômage et ses incidences»

Εισαγωγή στο «Εκπαίδευση και κοινωνική αναπαραγωγή στη μεταπολεμική Ελλάδα» του Θ. Θάνου

Πρόλογος του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο «Εκπαίδευση και κοινωνική αναπαραγωγή στη μεταπολεμική Ελλάδα» του Θ. Θάνου. [2013]

Κείμενο στο Le raisonnement sociologique à l’ouvrage: théorie et pratiques autour de Christian de Montlibert

Κείμενο στο «Παιδική παραβατικότητα και Σχολείο» του Θ. Θάνου

Κείμενο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο «Παιδική παραβατικότητα και Σχολείο» του Θ. Θάνου για τη νεανική παραβατικότητα και τη σχέση τη δυσκολία αναπαραγωγής των λαϊκών τάξεων. [2009]

Κείμενο στο «Εκπαιδευτικές ανισότητες: μεθοδολογικά, θεωρητικά και εμπειρικά θέματα» του Θ. Θάνου

Κείμενο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο «Εκπαιδευτικές ανισότητες: μεθοδολογικά, θεωρητικά και εμπειρικά θέματα» του Θ. Θάνου. [2009]

Εισαγωγή στο «Η τέχνη του κοινωνιολόγου» των Bourdieu, Passeron, Chamboredon

Η τέχνη του Κοινωνιολόγου βρίσκει ευχερώς τους επιστημονικούς όρους αναγνώρισης της αναγκαιότητας της έκδοσης του [2009]

Εισαγωγή στο «Επιστήμη της επιστήμης και αναστοχασμός» του Πιερ Μπουρντιέ

Θεωρώντας την κοινωνιολογία των επιστημών της γνώσης και την κοινωνιοανάλυση του επιστημονικού πνεύματος που προτείνει ο Πιέρ Μπουρντιέ στο ανά χείρας βιβλίο ως συμβολή στην ισχνή ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την κοινωνιολογία της γνώσης, επιλέξαμε να συνδυάσουμε τη παρούσα έκδοση με την σχεδόν ταυτόχρονη έκδοση τριών άλλων βιβλίων[2007]

Εισαγωγή στο «Η Ανδρική Κυριαρχία» του Πιερ Μπουρντιέ

Όταν το 1994 πρότεινα στον Πιερ Μπουρντιέ να εκδώσω στα ελληνικά, με τη μορφή αυτόνομου βιβλίου ,το άρθρο του με τίτλο Η ανδρική κυριαρχία είχε τις επιφυλάξεις του.[2006]

Εισαγωγή στο «Οι κανόνες της τέχνης» του Πιερ Μπουρντιέ

Στη βάση της πεποίθησης, την οποία υποστηρίζει και ο ίδιος ο Πιερ Μπουρντιέ, πως η προσπάθεια πλήρους κατανόησης κάθε έργου περνά από την προσπάθεια κατανόησης του υποκειμένου του έργου, του συγγραφέα, αλλά και του χρήστη του έργου, και πως κάθε προσπάθεια πλήρους κατανόησης ενός έργου είναι και μια πρόοδος στη γνώση του χρήστη του έργου, φροντίσαμε να αναφέρουμε, όπου το κρίναμε απολύτως αναγκαίο, τα κυριότερα από τα κείμενα αυτά υπό μορφή σημειώσεων[2006].

Εισαγωγή στο «Η κοινωνιολογία» του P. Champagne

Ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγω,ν με τη μετάφραση επιμέλεια και έκδοση του παρόντος βιβλίου αποσκοπεί να συμβάλλει στη συζήτηση γύρω από το τι είναι κοινωνιολογία και ποιες οι χρήσεις της.[2004]

Εισαγωγή στο «Η κατασκευή της κοινής γνώμης» του Patrick Champagne

Το βιβλίο του P. Champagne που παρουσιάζουμε στο ελληνικό κοινό έχει καθιερωθεί διεθνώς ως βασική και αναγκαία αναφορά όσων ερευνούν την «κοινή γνώμη»[2004]

Εισαγωγή στο «Μύηση στην κοινωνιολογική πρακτική»

Πως να διδάξει κάποιος στην πράξη τη δουλειά του κοινωνιολόγου, δηλαδή την εφαρμογή στον κοινωνικό κόσμο μιας ρασιοναλιστικής φιλοσοφία της γνώσης και ενός σχεσιακού τρόπου επιστημονικής προσέγγισης, που έχει ως στόχο να αντικειμενικοποιήσει το άρρητο; [2004]

Εισαγωγή στο «Οι φυλακές της μιζέριας» του L. Wacquant

Η νέα ποινική δόξα που διαχέεται από τις Η.Π.Α. προς τη γηραιά ήπειρο μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου αξιώνει μια οριστική ρήξη μεταξύ της (“εγκληματικής”) πράξης και των κοινωνικών περιστάσεων που την καθορίζουν, μεταξύ των αιτιών και των συνεπειών της, μεταξύ της κοινωνιολογίας που αναγκαιοποιεί και του δικαίου που κανονικοποιεί και ακυρώνει.[2002]

Εισαγωγή στο «Γοητευτικές και παραπλανητικές ακροβασίες της φιλοσοφίας» του Jacques Bouveresse

Ο Ζ Μ και η διεθνώς πια αναγνωρισμένη αναστατική του φιλοσοφία παραγνωρίστηκε, όπως και άλλες ανάλογες περιπτώσεις, από το ελληνικό φιλοσοφικό πεδίο αφού δεν αποτέλεσε, μέχρι σήμερα, μια ειδική αξία στο αναπτυσσόμενο ελληνικό φιλοσοφικό χρηματιστήριο,[2002]

Εισαγωγή στο «Η διάκριση» του Πιερ Μπουρντιέ

Αν έπρεπε να συμπυκνώσει κανείς σ’ ένα πρόλογο το βασικό μάθημα της Διάκρισης, θα μπορούσε να πει ότι το μάθημα αυτό είναι η γενετική ανθρωπολογία της εξουσίας με έμφαση στην συμβολική διάσταση που χαρακτηρίζει το έργο του Μπουρντιέ συνολικά[2002]

Εισαγωγή στο «Μάθημα πάνω στο Μάθημα» του Πιερ Μπουρντιέ

Το Μάθημα πάνω στο Μάθημα αποτελεί το πανηγυρικό που εκφώνησε οPierre Bourdieu τον Απρίλιο του 1982 , μετά την εκλογή του στην έδρα της Κοινωνιολογίας στο College de France. [2001]

Εισαγωγή στο «Αντεπίθεση Πυρών ΙΙ» του Πιερ Μπουρντιέ

Η ανάλυση που επιχείρησε ο Πιερ Μπουρντιέ στο πρώτο του βιβλίο Αντεπίθεση Πυρών συμπληρώνεται από τη παρούσα ανάλυση η οποία οριοθετείται από το εξής ερώτημα: πως είναι δυνατόν να αναχαιτισθεί η βίαιη επιβολή αυτής της πολιτικοοικονομικής κυριαρχίας νεοφιλελεύθερης προοπτικής;[2001]

Πρόλογος στο «Οι ευαγγελιστές της εξουσίας» του Keith Dixon

Πρόλογος στο «ΣΕΤΕΕ: Ένα πανεπιστήμιο σε κατάσταση κινδύνου»

Μια σειρά όπως οι «Λόγοι Δράσης» δε θα μπορούσε να μη συμπεριλάβει ως αντικείμενο ανάλυσης το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας του σημερινού πανεπιστημίου, ένα από τα πιο κρίσιμα διακυβεύματα των σημερινών κοινωνιών.[1999]

Πρόλογος στο «Νόστιμον Ημάρ» του Πιερ Μπουρντιέ

Ο Πιερ Μπουρντιέ είναι ο μοναδικός κοινωνιολόγος στην ιστορία του κλάδου, που άσκησε συστηματικά την αυτό-κοινωνιοανάλυση. [1999]

Πρόλογος στο «Γλώσσα και συμβολική εξουσία» του Πιερ Μπουρντιέ

Όπως συμβαίνει σε κάθε πόνημα, μια πλήρης κατανόηση του έργου του Πιερ Μπουρντιέ θα προϋπέθετε, καταρχάς τη γνώση των κοινωνικών συνθηκών παραγωγής της κοινωνικής ικανότητας του παραγωγού συγγραφέα και, στη συνέχεια, τη γνώση των συνθηκών ενεργοποίησης αυτής της ικανότητας[1999]

Πρόλογος στο «Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική» του C. de Montlibert

Το κείμενο που ακολουθεί, δεν αποτελεί μια ιστορία της κοινωνιολογικής σκέψης, ούτε μια κριτική παρουσίαση των θεμελιωδών ερευνών του κλάδου, ούτε μια συστηματική παρουσίαση των βασικών εννοιών της κοινωνιολογικής επιστήμης, δίκην κοινωνιολογικού σηματολογίου, παρόλο που όλα τα παραπάνω στοιχεία ενυπάρχουν με τρόπο συμπεπηγμένο και οργανικό.[1998]

Διάλεξη στο «Εκπαίδευση και φύλο»

Δημοσιευμένη διάλεξη του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο «Εκπαίδευση και φύλο, νέες τεχνολογίες» του 1998

Εισαγωγή στο «Αντεπίθεση πυρών» του Πιερ Μπουρντιέ – Είδοι αιώνος

Γίνεται αναγκαία η πρόταξη ενός νέου τύπου διανοούμενου, του οποίου το εγκαινιαστικό αρχέτυπο σηματοδοτήθηκε από τη δράση του Zola στην υπόθεση Dreyfus.[1998]

Πρόλογος στο «Για την τηλεόραση» του Πιερ Μπουρντιέ

Οι προτεινόμενες αναλύσεις θα απολήγουν στην εκφορά προτάσεων και αξόνων δράσης, ικανών να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία κατανόησης και κριτικής του σημερινού κόσμου και, ενδεχομένως, μετασχηματισμού του.[1998]

Εισαγωγή στην έκθεση του CdF «Προτάσεις για την εκπαίδευση του μέλλοντος»

Εισαγωγή, σε συνεργασία με τον Σ. Τάνταρο, στην Έκθεση του Κολεγίου της Γαλλίας για την εκπαίδευση του μέλλοντος [1998]

Επίλογος και επιμέλεια στο «Ανδρική Κυριαρχία» του Πιερ Μπουρντιέ

Η Ανδρική Κυριαρχία αποτελεί αναμφίβολα μια από τις πιο όμορφες προκλήσεις που έγινε ποτέ στις θεωρίες της κυριαρχίας. [1996]

Πρόλογος στο «Οι κληρονόμοι» των Bourdieu,Passeron (2η έκδοση)

Αν θέλουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ένα έργο γίνεται “από-δεκτό” στο πεδίο των διανοουμένων, και στην περίπτωση μας στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, θα πρέπει μεταξύ άλλων, να αναγάγουμε αυτή την επιλεκτική πρόσληψη στις διερωτήσεις και στις προβληματικές της στιγμής, όπως επίσης στις σημασίες που αυτές έχουν λάβει στην ιστορία αυτών των επιστημών.[1996]

Εισαγωγή και επιμέλεια στο «Κείμενα Κοινωνιολογίας» του Πιερ Μπουρντιέ

Η συγκέντρωση αυτών των άρθρων δίνει πρόσβαση σε ορισμένες βασικές πτυχές του κοινωνιολογικού έργου του Pierre Bourdieu, προσκαλώντας περισσότερο τον αναγνώστη να εξοικειωθεί με μια μέθοδο σκέψης, αυτήν του σχεσιακού και συστηματικού τρόπου εξήγησης που χαρακτηρίζει την επιστήμη. [1994]

Ο στοχαστής της «πρωτόγονης σκέψης» των στοχαστών της «πρωτόγονης σκέψης»

Κείμενο στο βιβλίο του Pierre Bourdieu, Κοινωνιολογία της Παιδείας σχετικά με την ανάγνωση [1994]

Για μια Realpolitik του Λόγου

Κείμενο στο βιβλίο του Pierre Bourdieu, Κοινωνιολογία της Παιδείας σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας μιας Επιστηονικής Πόλης με στόχο την αλήθεια [1994]

Εισαγωγή στο βιβλίο «Οι κληρονόμοι» των Bourdieu, Passeron

Είναι γνωστό πως το κοινωνιολογικό πεδίο στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μία έντονη διαίρεση μεταξύ της μάζας των στοιχείων της εμπειρικής έρευνας και της μεγάλης [ή μεγαλειώδους]θεωρίας [Grand Theory], που είναι αποκομμένη από κάθε ερευνητική πρακτική από μια διαίρεση, δηλαδή, ανάμεσα στη θετικιστική έρευνα και τη θεωρητικιστική θεωρία-οι οποίες σήμερα αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοσυγχαίρονται.[1993]

Εισαγωγή στο βιβλίο «Μικρόκοσμοι» του Πιερ Μπουρντιέ

Το βιβλίο του Pierre Bourdieu, Μικρόκοσμοι: Τρεις μελέτες πεδίου γράφτηκε σε εισαγωγή του Νίκου Παναγιωτόπουλου [1992]