Νίκος Παναγιωτόπουλος

Βιβλία

Περιήγηση:

Πολιτισμός και διατηρήσιμο μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα

Η κατάσταση της ευτυχίας των Ελλήνων

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ενοποίηση του κοινωνικού και του οικονομικού παράγοντα στη μελέτη της οικονομίας της ελληνικής κοινωνίας

Αναγνώσεις, αναγνώστες και αναγνώστριες: Το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα

Η επιτυχημένη έρευνα του ΟΣΔΕΛ για το βιβλίο και το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα που διηύθυνε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, κυκλοφόρησε και σε έντυπη μορφή από τις εκδόσεις Gutenberg.[2022]

Η αγάπη για την ανάγνωση

Πρόκειται για μία συντομότερη εκδοχή της έρευνας του ΟΣΔΕΛ, την οποία διηύθυνε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, σχετικά με το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρδαμίτσα[2022]

Ἡ δέ γυνή, ἵνα…: MeToo και Me and You

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ανοίγει μια δημόσια συζήτηση προκειμένου οι πόθοι να “πνεύσει ορμητικός άνεμος” αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες αντιμετωπίζουν την κακοποίησή τους να μη μείνουν, άλλη μια φορά, ευσεβείς. [2021]

Οι πολίτες μιλούν για την Ελλάδα

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου συγκρότησης, αλλά και των επιδράσεων, μιας σειράς σχέσεων με το παρόν και το μέλλον, με το εφικτό και με το ανέφικτο που διατηρούν μια σειρά από κοινωνικά υποκείμενα διαφόρων κοινωνικών ομάδων, δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα της γενικευμένης κρίσης [2021]

Οι αφανείς: κοινωνιολογία των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα

Η παρούσα κοινωνιολογική εργασία επιχειρεί να αντικειμενοποιήσει τα κρίσιμα δομικά χαρακτηριστικά των λαϊκών τάξεων τα τελευταία 70 χρόνια [2021]

Η Ελλάδα δέκα χρόνια μετά: η ευδαιμονία στην Ελλάδα το 2020 μέσα από τις διεθνείς στατιστικές εκθέσεις

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την εξέλιξη της ευδαιμονίας των Ελλήνων πολιτών  τη δεκαετία του 2010 και τη συγκρίνει με αυτή άλλων χωρών, επιχειρώντας να αντικειμενοποιήσει την παρούσα κοινωνικοοικονομική δυναμική της χώρας.[2021]

Περί αυτονομίας: για την ελληνική κοινωνιολογία

Η βαθιά κρίση που πλήττει τις ελληνικές κοινωνιολογικές σπουδές, την παραγωγή ερευνητών κοινωνικών επιστημών καθώς και την πολιτική εκπροσώπηση της κοινωνιολογίας, συνδέεται με την περιορισμένη αυτονομία του εθνικού κοινωνιολογικού πεδίου σε σχέση με την πολιτική και οικονομική εξουσία. [2020]

Κοινωνιολογικοί Λόγοι Δράσης

Σύμφωνα με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο,η κοινωνιολογική παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο συνεπάγεται έναν άλλο τρόπο να κάνει κανείς πολιτική, μια προσπάθεια, όπως υποστήριζε ο Pierre Bourdieu, να πολιτικοποιηθούν τα κοινωνικά πράγματα επιστημονικοποιώντας τα. [2020]

Αριθμοί και άνθρωποι: υγειονομικά δεδομένα για μια πολιτική οικονομία του κοινωνικού

Η παρούσα μελέτη, προϊόν ερευνητικής συνεργασίας κοινωνιολόγων και γιατρών, έχει ως αντικείμενό της τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία των εργαζομένων και των πολιτών.[2020]

Οικονομική ανάπτυξη και ευτυχία των πολιτών: 1. Ανθρώπινη ανάπτυξη και η θέση της Ελλάδας στο διεθνή χώρο: ενδιάμεση έκθεση

Η μελέτη έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη και τη διερεύνηση των όρων ενοποίησης του οικονομικού και του κοινωνικού παράγοντα, της οικονομικής ανάπτυξης και της ευτυχίας των πολιτών. [2020]

Libido Artistica: Κοινωνική κριτική της καλλιτεχνικής ζήτησης

Τα μουσεία, τα θέατρα, οι χορευτικές σκηνές εξακολουθούν να επιλέγουν με κοινωνικά κριτήρια το κοινό τους, και αυτό συμβαίνει επειδή οι σιωπηρές συνθήκες πρόσβασης στα έργα της επίσημης κουλτούρας παραμένουν ακόμη άνισα κατανεμημένες μεταξύ των κοινωνικών ομάδων[2019].

Η πρακτική του κοινωνιολόγου: στοιχεία για την αναστοχαστική ανθρωπολογία του Πιέρ Μπουρντιέ

Kείμενα του Καθηγητή Κοινωνιολογίας Νίκου Παναγιωτόπουλου, με τα οποία έχει εισαγάγει στο ελληνικό κοινωνιολογικό πεδίο το έργο του Ρ. Bourdieu, του πιο πολυμεταφρασμένου κοινωνικού επιστήμονα σ’ όλο τον κόσμο.[2018]

Ο κοινωνιολόγος ως «δημόσιος συγγραφέας»: Συνομιλώντας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο

Ο κοινωνιολόγος διαδραματίζει το ρόλο του “δημόσιου συγγραφέα” όταν δίνει φωνή σε ανθρώπους που την έχουν αποστερηθεί εξαιτίας της άνισης πρόσβασής τους στην παραγωγή μιας γνώμης που να (εισ)ακούγεται. [2018]

Διάλογοι/Dialogues

Ο θεμελιώδης στόχος των κοινωνιολόγων Νίκου Παναγιωτόπουλου και Franz Schultheis: να βγάλουν τους καθημερινούς ανθρώπους από το σκοτάδι, από την ανυπαρξία, να τους μεταμορφώσουν σε καθρέφτες, που μέσα τους οι παρατηρητές μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους [2015]

H οικονομία της αθλιότητας

Υπό τη διεύθυνση του Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Franz Schultheis, μια ομάδα ερευνητών αφιερώθηκε για πέντε χρόνια στην προσπάθεια να κατανοήσει τους όρους παραγωγής των μορφών κοινωνικής αθλιότητας που χαρακτηρίζουν τη σημερινή Ελλάδα [2015]

Η βία της ανεργίας

Κοινωνιολογική ανάλυση των πολιτικών αντιμετώπισης της ανεργίας, των μορφών εμπειρίας και συνείδησης της ανεργίας, και των κοινωνικών συνθηκών παραγωγής τους, συμβάλλοντας στην αποθεμελίωση της οικονομίας της δυστυχίας που επιβάλλει η σημερινή πολιτικο-οικονομική κυριαρχία νεοφιλελεύθερης προοπτικής. [2013]