«Λόγοι δράσης» υπάρχουν, δράση όμως; (1)

Περιήγηση:
«Λόγοι δράσης» υπάρχουν, δράση όμως; (1)