Εισαγωγή στο βιβλίο «Μικρόκοσμοι» του Πιερ Μπουρντιέ

Περιήγηση:
Εισαγωγή στο βιβλίο «Μικρόκοσμοι» του Πιερ Μπουρντιέ

Εάν η είσοδος στο έργο ενός ξένου συγρραφέα σε ένα πεδίο υποδοχής ή αλλιώς, εάν η επιλογή ενός έργου, ως μία από τις κοινωνικές διεργασίες μέσω της οποίας επικαλείται η μεταφορά ενός επιστημονικού έργου από ένα εθνικό επιστημονικό πεδίο σε ένα άλλο – συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον καθορισμό του νοήματος και της λειτουργίας του έργου – είναι ένα βασικό αντικείμενο έρευνας για λόγους ταυτόχρονα επιστημονικούς και πρακτικούς, επειδή μπορεί να επιτείνει και να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των χωρών μέσω της κατανόησης της λογικής των επιλογών που ωθούν έναν εκδότη ή έναν συγγραφέα να εισαγάγει ένα ξένο έργο, μια σχολή, εξίσου, τουλάχιστον, ενδιαφέρουσα και απαραίτητη, είναι η μελέτη της παραγνώρισης (με την απλή έννοια της λέξης) του έργου ενός ξένου συγγραφέα και της αδιαφορίας με την οποία αντιμετωπίζεται από τα έργα υποδοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, το έργο του Πιερ Μπουρντιέ, σε σχέση με το ελληνικό επιστημονικό πεδίο παραγωγής πολιτισμικών αγαθών, προσφέρεται για μια ενδιαφέρουσα έρευνα.

Εισαγωγή στο βιβλίο του Pierre Bourdieu, Μικρόκοσμοι: Τρεις μελέτες πεδίου (μτφρ.: Ν. Παναγιωτόπουλος, Μ. Δημητρακόπουλος, J.-P. Schaal, Γ. Τσούλας)
Δελφίνι, 1992, σ. 7-77