Η κοινωνιολογία του Πιερ Μπουρντιέ: μια passio sciendi

Περιήγηση:
Η κοινωνιολογία του Πιερ Μπουρντιέ: μια passio sciendi

“Στην ερώτηση τι θα επέλεγε αν ήταν υποχρεωμένος να ασκήσει ένα χειρωνακτικό επάγγελμα, ο Προύστ απάντησε πως η ερώτηση προϋποθέτει μία διάκριση ανάμεσα στα χειρωνακτικά και πνευματικά επαγγέλματα που δεν μπορούσε να προσυπογράψει, και πως αν, τελικά, βρισκόταν στην κατάσταση που προσδιόριζε το ερώτημα που του απηύθυναν θα διάλεγε ως χειρωνακτικό επάγγελμα αυτό ακριβώς που ασκούσε, δηλαδή του συγγραφέα. Και πρόσθετε, με το ίδιο πάθος και έντονη ανατρεπτική διάθεση, πως αν συνέβαινε να λείψει απολύτως το χαρτί θα γινόταν φούρναρης αφού είναι τιμητικό να δίνεις στους ανθρώπους τον άρτο τον επιούσιον. Διαβάζοντας κανείς το έργο του Πιερ Μπουρντιέ, θα μπορούσε να διαπιστώσει πως ο ΠΜ διακατέχεται από το ίδιο, επιστημονικό στη περίπτωση του, πάθος, ότι είναι φανατικός εραστής της επιστήμης, της αξίας της και των κοινωνικών λειτουργιών της. […]”

Διαβάστε online: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/725/723

Η κοινωνιολογία του Πιερ Μπουρντιέ: μια passio sciendi, Επιστήμη και Κοινωνία, 8-9, Άνοιξη-Φθινόπωρο 2002, σ. 229-244