Εισαγωγή στο «Αντεπίθεση πυρών» του Πιερ Μπουρντιέ – Προμαχώνες αντίστασης

Περιήγηση:
Εισαγωγή στο «Αντεπίθεση πυρών» του Πιερ Μπουρντιέ – Προμαχώνες αντίστασης

H απόφαση να επανεκδώσουμε σε ένα ενιαίο βιβλίο τα εξαντλημένα στην ελληνική έκδοση βιβλία «Αντεπίθεση Πυρών Ι» και ΙΙ του Pierre Bourdieu θεμελιώθηκε στην πεποίθηση πως τα κείμενα που εμπεριέχονται σε αυτά συμπυκνώνουν στην πράξη δύο απόψεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές στον τωρινό καιρό της κρίσης.

«Προμαχώνες αντίστασης», Πρόλογος στο βιβλίο του Pierre Bourdieu, Αντεπίθεση πυρών: για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό κίνημα (μτφρ.: Κ. Διαμαντάκου, Λ. Στυλιανούδη, Μ. Θανοπούλου & Μ. Βιδάλη), Αθήνα: Πατάκη, 2017, σ. 9-44