Αριθμοί και άνθρωποι: υγειονομικά δεδομένα για μια πολιτική οικονομία του κοινωνικού

Περιήγηση:
Αριθμοί και άνθρωποι: υγειονομικά δεδομένα για μια πολιτική οικονομία του κοινωνικού

(Σε συνεργασία με τις Α. Καρατζά και Λ. Παπαβασιλείου)

Η παρούσα μελέτη, προϊόν ερευνητικής συνεργασίας κοινωνιολόγων και γιατρών, έχει ως αντικείμενό της τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία των εργαζομένων και των πολιτών. Κοινωνιολόγοι και γιατροί, έχοντας την εδραία πεποίθηση πως είναι καιρός να έρθουν σε ρήξη με μια λογική “ιδιωτικοποίησης” και να διαμαρτυρηθούν δημόσια και αποτελεσματικά ενάντια στις οδυνηρές συνθήκες της (εργασιακής) ζωής, να βγουν από το γραφείο του γιατρού και το εργαστήριο του ερευνητή, για να κάνουν ορατό και απτό ένα σκάνδαλο τόσο πολιτικό όσο και ηθικό, που για μεγάλο διάστημα αντιμετωπίστηκε σαν ιδιωτική υπόθεση των θιγόμενων ατόμων, επέλεξαν ως αντικείμενο έρευνας να εξετάσουν τις σχέσεις που συνέδεσαν τους ταχύτατους και ριζικούς, νεοφιλελεύθερης προοπτικής και έμπνευσης, μετασχηματισμούς που έπληξαν τους εργαζομένους και τις πολλαπλές ιατρικές παθήσεις που απέρρεαν από αυτούς, να αναδείξουν τις δομές και τις δυναμικές του κόσμου της εργασίας που αρρωσταίνει συστηματικά τους ανθρώπους και προκαλεί έναν ανυπόφορο κυκεώνα στο πεδίο της ανθρώπινης ζωής και των ανθρώπινων πόρων, παράγοντας ένα τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Ινστιτούτο του Βιβλίου- Καρδαμίτσα, 2020