Εισαγωγή στο «Αντεπίθεση Πυρών ΙΙ» του Πιερ Μπουρντιέ

Περιήγηση:
Εισαγωγή στο «Αντεπίθεση Πυρών ΙΙ» του Πιερ Μπουρντιέ

Η ανάλυση που επιχείρησε ο Πιερ Μπουρντιέ στο πρώτο του βιβλίο Αντεπίθεση Πυρών, δηλαδή της κυριαρχίας των σχημάτων της νεοφιλελεύθερης σκέψης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, παρ’ όλες τις διάφορες παραλλαγές και διαβαθμίσεις, και των μηχανισμών μέσω των οποίων, εξαγνισμένη στην κολυμπήθρα του “πολιτιστικού οικονομισμού” και του “οικονομιστικού καπιταλισμού”, κατέληξε να αναδιαμορφώσει τις κοινωνικές σχέσεις και τις πολιτισμικές πρακτικές των περισσότερων κοινωνιών στη βάση του υποδείγματος της απόσυρσης του κράτους, της εμπορευματοποίησης των δημοσίων αγαθών και της γενίκευσης της κοινωνικής ανασφάλειας, συμπληρώνεται από τη παρούσα ανάλυση η οποία οριοθετείται από το εξής ερώτημα: πως είναι δυνατόν να αναχαιτισθεί η βίαιη επιβολή αυτής της πολιτικοοικονομικής κυριαρχίας νεοφιλελεύθερης προοπτικής; Ποιες είναι οι νέες μορφές αντίστασης και ποιοι οι κοινωνικοί πρωταγωνιστές ικανοί να συγκροτήσουν ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό κίνημα που θα αντισταθεί στους μηχανισμούς μετατροπής της οικονομίας σε κοινωνική τεχνική κυριαρχίας ;Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζει;

«Λόγοι Δράσης με μέσα δράσης» εισαγωγή στο βιβλίο του Pierre Bourdieu:
«Για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό κίνημα. Αντεπίθεση Πυρών ΙΙ», στη σειρά Λόγοι Δράσης των εκδόσεων Πατάκη, σσ. 5-21