Εισαγωγή στο «Γοητευτικές και παραπλανητικές ακροβασίες της φιλοσοφίας» του Jacques Bouveresse

Περιήγηση:
Εισαγωγή στο «Γοητευτικές και παραπλανητικές ακροβασίες της φιλοσοφίας» του Jacques Bouveresse

Ο Ζ Μ, γνωστός στη χώρα μας μόνο σε έναν μικρό κύκλο φιλοσόφων, και η διεθνώς πια αναγνωρισμένη αναστατική του φιλοσοφία παραγνωρίστηκε, όπως και άλλες ανάλογες περιπτώσεις, από το ελληνικό φιλοσοφικό πεδίο αφού δεν αποτέλεσε, μέχρι σήμερα, μια ειδική αξία στο αναπτυσσόμενο ελληνικό φιλοσοφικό χρηματιστήριο, το τόσο ετεροπροσδιοριζόμενο, όπως και όλο το πνευματικό μας πεδίο, από τους διεθνείς μηχανισμούς του συμβολικού import/export.

«Μια «νοσογραφία» της «πρωτοποριακής» σκέψης, της «αυτοϊκανοποίησης» και
του «αυτοθαυμασμού», πρόλογος στο βιβλίο του Jacques Bouveresse, Γοητευτικές και παραπλανητικές ακροβασίες της φιλοσοφίας, μετ. Τ. Μπούκη, επιμ. Σ. Βιρβιδάκης, σειρά Λόγοι Δράσης, Πατάκη, 2002, σ. 9-19