Εισαγωγή στο «Η κατασκευή της κοινής γνώμης» του Patrick Champagne

Περιήγηση:
Εισαγωγή στο «Η κατασκευή της κοινής γνώμης» του Patrick Champagne

Το βιβλίο του P. Champagne που παρουσιάζουμε στο ελληνικό κοινό έχει καθιερωθεί διεθνώς ως βασική και αναγκαία αναφορά όσων ερευνούν την «κοινή γνώμη», τους χώρους και τους φορείς παραγωγής, διάχυσης και εκπροσώπησής της, καθώς και των σχέσεων τους με το πολιτικό πεδίο.

«O μετασχηματισμός του πολιτικού παιχνιδιού», Πρόλογος στο βιβλίο του P. Champagne, Η κατασκευή της κοινής γνώμης, Αθήνα: Πατάκη, 2004, σ. 9-16