Πρόλογος στο «Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική» του C. de Montlibert

Περιήγηση:
Πρόλογος στο «Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική» του C. de Montlibert

Το κείμενο που ακολουθεί, δεν αποτελεί μια ιστορία της κοινωνιολογικής σκέψης, ούτε μια κριτική παρουσίαση των θεμελιωδών ερευνών του κλάδου, ούτε μια συστηματική παρουσίαση των βασικών εννοιών της κοινωνιολογικής επιστήμης, δίκην κοινωνιολογικού σηματολογίου, παρόλο που όλα τα παραπάνω στοιχεία ενυπάρχουν με τρόπο συμπεπηγμένο και οργανικό. Αν επρόκειτο για κάτι τέτοιο, δεν θα υπήρχε λόγος να το χαιρετήσουμε ιδιαίτερα, αφού θα ερχόταν να συμβάλει απλά στην ανάγκη που έχει ο κοινωνιολογικός χώρος στην Ελλάδα για κατάλληλα εγχειρίδια που θα επιτρέψουν στους ενδιαφερόμενους τη γρήγορη και οικονομική εκμάθηση της κοινωνιολογίας, τη στοιχειώδη απόκτηση της κοινωνιολογικής “κουλτούρας”, υπό την αντικειμενική έννοια του κώδικα, που είναι η προϋπόθεση για να γίνονται κατανοητά τα συγκεκριμένα συστήματα σημασιοδότησης που αυτή οργανώνει, επιτρέποντας σε κάποιον την είσοδο στον ιστορικό χώρο του κλάδου και στο πεδίο προβληματικής της επιστήμης

Εισαγωγή στο βιβλίο του C. De Montlibert. «Εισαγωγή στην κοινωνιολογική
συλλογιστική», Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Καρδαμίτσα, 1998, σ. 5-7