Εισαγωγή στην έκθεση του CdF «Προτάσεις για την εκπαίδευση του μέλλοντος»

Περιήγηση:
Εισαγωγή στην έκθεση του CdF «Προτάσεις για την εκπαίδευση του μέλλοντος»

Η έκθεση του Κολεγίου της Γαλλίας για το εκπαιδευτικό σύστημα που παρουσιάζουμε ήταν η συγκεκριμένη απάντηση αυτού του υψηλού κύρους θεσμού, κορυφή της ακαδημαϊκής ιεραρχίας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών θεσμών της Γαλλίας, στο ερώτημα που του έθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας, François Mitterand,το 1984, σχετικά με το ποιο πρέπει να είναι το εκπαιδευτικό σύστημα του μέλλοντος δεδομένων των σημαντικών αλλαγών που χαρακτηρίζουν το τέλος αυτού του αιώνα, με τρόπο ώστε να προδιαγραφούν οι αναγκαίοι μετασχηματισμοί.

Εισαγωγή (σε συνεργασία με τον Σ. Τάνταρο) στην Έκθεση του Κολεγίου της
Γαλλίας. Προτάσεις για την εκπαίδευση του μέλλοντος, επιμέλεια, μτφρ.: Ν.
Παναγιωτόπουλος, Σ. Τάνταρος, στο Σύγχρονα Θέματα, 66, 1998, σ.135-151