Εισαγωγή στο «Μάθημα πάνω στο Μάθημα» του Πιερ Μπουρντιέ

Περιήγηση:
Εισαγωγή στο «Μάθημα πάνω στο Μάθημα» του Πιερ Μπουρντιέ

Το Μάθημα πάνω στο Μάθημα αποτελεί το πανηγυρικό που εκφώνησε οPierre Bourdieu τον Απρίλιο του 1982 , μετά την εκλογή του στην έδρα της Κοινωνιολογίας στο College de France. To γεγονός πως στην ομιλία του αυτή, ο συγγραφέας συμπύκνωσε τη θεωρία της γνώσης , της πρακτικής και του κοινωνικού κόσμου που είχε δομήσει τα προηγούμενα τριάντα χρόνια επιστημονικής του παραγωγής, τη θεώρηση του για το σύστημα των λειτουργιών της Κοινωνιολογίας , καθώς και τις στοχεύσεις του για τοτρόπο διαχείρισης της νέας του θέσης, καθιστά το βιβλιαράκι αυτό εξαιρετικά ενδιαφέρον.

Πρόλογος με τίτλο: Ένα Αντι-μάθημα στο βιβλίο του Pierre Bourdieu: Μάθημα
πάνω στο μάθημα. Κοινωνιολογία και Αυτό-κοινωνιοανάλυση (μτφρ.: Ν.
Αγκαβανάκης), Καρδαμίτσα, 2001, σ. 7-13