Η Ελλάδα δέκα χρόνια μετά: η ευδαιμονία στην Ελλάδα το 2020 μέσα από τις διεθνείς στατιστικές εκθέσεις

Περιήγηση:
Η Ελλάδα δέκα χρόνια μετά: η ευδαιμονία στην Ελλάδα το 2020 μέσα από τις διεθνείς στατιστικές εκθέσεις

(σε συνεργασία με τους F. Lebaron και G. Perosa)

Στηριζόμενη στα στατιστικά δεδομένα κορυφαίων διεθνών οργανισμών και χρησιμοποιώντας διάφορες πολυμεταβλητές αναλύσεις, η παρούσα μελέτη εξετάζει την εξέλιξη της ευδαιμονίας των Ελλήνων πολιτών  τη δεκαετία του 2010 και τη συγκρίνει με αυτή άλλων χωρών, επιχειρώντας να αντικειμενοποιήσει την παρούσα κοινωνικοοικονομική δυναμική της χώρας. Επιπλέον,αποσκοπεί στην ενοποίηση του οικονομικού και του κοινωνικού παράγοντα όσον αφορά την ανάλυση της οικονομίας της ελληνικής κοινωνίας, θέτοντας ως βασικό αντικείμενο της ερευνητικής της προοπτικής την ίδια την έννοια της ανάπτυξης. Τέλος, η μελέτη συμβάλλει στην επεξεργασία νέων εργαλείων μέτρησής τους, και στη διαμόρφωση μιας καταλληλότερης επιστημονικής, αλλά και ευρύτερα κοινωνικής, παράστασης, για τις στατιστικές πληροφορίες, γεγονός που θα νομιμοποιήσει τη ζητούμενη εγκαθίδρυση της σχέσης μεταξύ, από τη μια μεριά, των συνηθισμένων μετρήσεων των μεγάλων κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών (π.χ. ανάπτυξη, πληθωρισμός, ανεργία) και, από την άλλη, της αντίληψης που έχουν γι’ αυτές τις πραγματικότητες οι ίδιοι οι πολίτες.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

ΙΝΕ- ΓΣΕΕ, 2021