Επίλογος και επιμέλεια στο «Ανδρική Κυριαρχία» του Πιερ Μπουρντιέ

Περιήγηση:
Επίλογος και επιμέλεια στο «Ανδρική Κυριαρχία» του Πιερ Μπουρντιέ

Η Ανδρική Κυριαρχία αποτελεί αναμφίβολα μια από τις πιο όμορφες προκλήσεις που έγινε ποτέ στις θεωρίες της κυριαρχίας, οι οποίες εμπεριέχονται στους όρους των σχολικών διαζευγμάτων της ελευθερίας (αυθορμησίας, αυτοβουλίας κ.ά.) και του ντετερμινισμού (αναγκαιότητας), της επιλογής και του καταναγκασμού, της συγκατάθεσης και της υποχρέωσης ,της εξωτερικής επιβολής και της εσωτερικής κλίσης κ.ά.

Επίλογος στο βιβλίο (επιμ.: Ν. Παναγιωτόπουλος), Pierre Bourdieu: «Η Ανδρική
Κυριαρχία», Αθήνα: Δελφίνι, 1996, σ. 107-143 (2η εκδ. Στάχυ, 1999)