Οι ανισότητες μπροστά στη Δικαιοσύνη ή το νομικό κεφάλαιο

Περιήγηση:
Οι ανισότητες μπροστά στη Δικαιοσύνη ή το νομικό κεφάλαιο

“Πραγματογνώμονες της διαχείρισης και της λογιστικής, οικονομολόγοι. Χρηματοδότες, ειδικοί της έρευνας και των επιχειρήσεων, ψυχολόγοι, εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, αναλυτές συστημάτων, ειδικοί της μελέτης έργων…ενεργοποιούν ακόμα και σήμερα έναν σημαντικό αριθμό τεχνικών που έχουν όλες, κατά κάποιον γενικό τρόπο, ως σκοπό της βελτίωσης της κατανομής των πόρων στο χώρο των προβλημάτων εγκλήματος. Έχοντας αναλάβει ως έργο το να συμβιβάσουν στις προσταγές της οικονομικής ορθολογικότητας με τις επιταγές της κοινωνικής δικαιοσύνης, αντιλαμβάνονται τον εκδημοκρατισμό της ποινικής δικαιοσύνης σαν μέσο για να καταπολεμήσουν, να μειώσουν «στο ελάχιστο την συνολική απώλεια που προξενούν στην κοινωνία οι παρεμβάσεις» χωρίς, όμως, να εξάγουν όλα τα συμπεράσματα από το ευρύτατα επιβεβαιωμένο γεγονός ότι η «επικινδυνότητα», η «ανηθικότητα», μετρημένες με τα ποινικά κριτήρια, είναι άνισα κατανεμημένες μεταξύ των φορέων των διάφορων κοινωνικών τάξεων. [..]”

Διαβάστε online: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7208/6925

Οι ανισότητες μπροστά στη Δικαιοσύνη ή το νομικό κεφάλαιο, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 80, 1991, σ. 33-40