Η κατάσταση της ευτυχίας των Ελλήνων

Περιήγηση:
Η κατάσταση της ευτυχίας των Ελλήνων

Σε συνεργασία με τη Λίλα Παπαβασιλείου, την Άννα Παπαργυρίου και τη Δανάη Σαραντοπούλου

Η παρούσα εργασία, της οποίας κεντρικό αντικείμενο συνιστούν η εξέταση της ευτυχίας των Ελλήνων πολιτών, όπως αυτοί τη βιώνουν, καθώς και η διεύρυνση των σχέσεων που την καθορίζουν και των παραστάσεων που διατηρούν οι πολίτες σε σχέση με τη συγκεκριμένη υποκειμενική τους εμπειρία, αποσκοπεί στην ενοποίηση του κοινωνικού και του οικονομικού παράγοντα στη μελέτη της οικονομίας της ελληνικής κοινωνίας.

Η κατάσταση της ευτυχίας των Ελλήνων, Κοινωνικές Επιστήμες, 14, 2022, σσ. 4-75