Η κρίση της ελληνικής κοινωνίας: κρίση ενός οικογενειακο-γραφειοκρατικού τρόπου αναπαραγωγής

Περιήγηση:
Η κρίση της ελληνικής κοινωνίας: κρίση ενός οικογενειακο-γραφειοκρατικού τρόπου αναπαραγωγής

”Η σημερινή “μεγάλη κρίση”, πολύμορφη και πολυεπίπεδη, δεν ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία. Τα τελευταία τουλάχιστον εικοσιπέντε χρόνια πριν απο τη σημερινή κρίση δεν τελείωνε η καταγραφή εκείνων των αντιθέσεων που (επανα)χαρακτήριζαν με ιδιαίτερη ένταση, τις διάφορες κοινωνικές σφαίρες της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίες, όταν ήταν ομόλογες μεταξύ τους, συμπυκνωνόταν και εκπροσωπούταν στο πολιτικό πεδίο υπο τη μορφή της κυρίαρχης (και συνεχώς αναδυόμενης) αντίθεσης μεταξύ του “εκσυγχρονισμού” και της ”παράδοσης”. […]”

Η κρίση της ελληνικής κοινωνίας: κρίση ενός οικογενειακο-γραφειοκρατικού τρόπου αναπαραγωγής, Κείμενο στον τιμητικό τόμο για τον Ευστάθιο Τσοτσορό, Διόνικος, 2019, σ. 215