Η πρακτική του κοινωνιολόγου: στοιχεία για την αναστοχαστική ανθρωπολογία του Πιέρ Μπουρντιέ

Περιήγηση:
Η πρακτική του κοινωνιολόγου: στοιχεία για την αναστοχαστική ανθρωπολογία του Πιέρ Μπουρντιέ

(Επιστημονική επιμέλεια, πρόλογος Θ. Θάνος)

Στον παρόντα συλλογικό τόμο περιλαμβάνονται κείμενα του Καθηγητή Κοινωνιολογίας Νίκου Παναγιωτόπουλου, με τα οποία έχει εισαγάγει στο ελληνικό κοινωνιολογικό πεδίο το έργο του Ρ. Bourdieu, του πιο πολυμεταφρασμένου κοινωνικού επιστήμονα σ’ όλο τον κόσμο. Προτρέποντάς μας να διαχειριστούμε το έργο του μεγάλου Γάλλου κοινωνιολόγου στην προοπτική μιας ενεργού χρήσης μέσα στην ίδια την επιστημονική πρακτική, τα κείμενα αυτά αποσκοπούν, παράλληλα, να διαχύσουν τις αρχές ενός νέου τρόπου παραγωγής της κοινωνιολογίας, μιας κοινωνιολογίας δημόσιας, θεωρητικά θεμελιωμένης και εμπειρικά επιβεβαιωμένης.

 

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2018