Νέες μορφές διαχείρισης της παραβατικότητας

Περιήγηση:
Νέες μορφές διαχείρισης της παραβατικότητας

“Θα ήθελα να θέσω, από την πλευρά μου, την ελληνική περίπτωση και εμπειρία στον έλεγχο της βασικής προβληματικής που μας απασχολεί σήμερα, δηλαδή της πολιτικής αλλαγής αυτής μέσα στην οποία εγγράφεται η μετάβαση από την κοινωνική διαχείριση της φτώχειας προς μια ποινική διαχείριση μέσω των σωφρονιστικών θεσμών, μιας πολιτικής  που είναι το αποτέλεσμα, όπως έχει καταδείξει ο Λόϊκ Βακάν, επι της ουσίας, της μεταστροφής των διαφόρων εθνικών κυρίαρχων τάξεων στην νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, δηλαδή την εξάλειψη του οικονομικούς κράτους, την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και την ενίσχυση του ποινικού Κράτους, αυτούς τους αλληλένδετους και αλληλοεξαρτώμενους μετασχηματισμούς, που αποτελούν, κατά τον Λόϊκ Βακάν συστατικά στοιχεία των νέων μηχανισμών διαχείρισης της φτώχειας στη σημερινή εποχή της μαζικής ανεργίας και επισφαλούς εργασίας. […]”

Νέες μορφές διαχείρισης της παραβατικότητας, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 129, 2003, σ. 85-90