Ο κόσμος των παραστάσεων(Β): ο κοινωνικός χώρος του κοινού του χορού

Περιήγηση:
Ο κόσμος των παραστάσεων(Β): ο κοινωνικός χώρος του κοινού του χορού

(μαζί με Μ.Βιδάλη)

”Κάθε φορά που ο κοινωνιολογικός ρεαλισμός επισημαίνει ότι δεν είναι δεδομένοι από την παράδοση ή τους κοινωνικούς καταναγκασμούς της καθημερινότητας οι όροι μιας καλλιτεχνικής εμπειρίας, ότι το συμβόλαιο της υποδοχής των καλλιτεχνικών έργων από τις διάφορες κοινωνικές ομάδες δεν βασίζεται σε συνήθεις οργανικές κοινωνικές λειτουργίες που ασκούνται μέσα στους κεντρικούς τομείς της κοινωνικής ζωής, τότε γίνεται πρακτικά σαφές πως δεν μπορούμε να αναμένουμε από το ίδιο το καλλιτεχνικό έργο, μέσω μιας υποτιθέμενης εγγενούς δύναμής του, την εργασία της ίδιας της εμπειρίας των καλλιτεχνικών έργων. Την ίδια στιγμή, κάνοντας αυτή τη διαπίστωση, η κοινωνιολογία εξασφαλίζει το προνόμιο να απολαμβάνει την περιφρόνηση των εστέτ, των σνομπ, και των προνομιούχων, όλων αυτών δηλαδή για τους οποίους κάθε προσπάθεια υποστήριξης και συνοδείας της πολιτισμικής προσφοράς γίνεται αντιληπτή και σχολιάζεται ως προσβολή της τέχνης, ή, τουλάχιστον, ως προδοσία της υπερβατικής της σημασίας. Ηαποδοχή της θείας ιδιότητας που αποδίδεται συχνά στην
τέχνη να μπορεί να επιβάλει τα έργα από μόνη της συνεπάγεται την άρνηση της συνδρομής όλων αυτών των κοινωνικών τάξεων οι οποίες, εξαιτίας της κοινωνικής τους θέσης, δεν διαθέτουν τα μέσα της πρόσληψής τους· και, κατ’ επέκταση, τη νομιμοποίηση όλων αυτών των ομάδων που απολαμβάνουν τη φαρισαϊκή ευχαρίστηση διαπιστώνοντας την πολιτισμική τιμωρία αυτών που θεωρούνται «καταραμένοι» και ανίκανοι να αγαπήσουν την τέχνη. Με δυο λόγια, η κοινωνιολογία υπενθυμίζει πως κάθε επιφύλαξη ή δυσφορία απέναντι μιας πολιτικής η οποία επιχειρεί να οργανώσει αποτελεσματικά έναν επανακαταμερισμό των
σπάνιων αγαθών, αποτελεί ένα δείκτη του «αριστοκρατικού» προνομίου να διατηρήσει κανείς για τον εαυτό του ένα δικαίωμα που, ενώ το κατέκτησε από τη γέννησή του ή από την κοινωνική του θέση, το βιώνει στο όνομα της αξίας του. […]”

(μαζί με τη Μαρία Βιδάλη) Ο κόσμος των παραστάσεων(Β): ο κοινωνικός χώρος του κοινού του χορού, Κοινωνικές Επιστήμες, 6, 2015, σ. 82-123