Ο στοχαστής της «πρωτόγονης σκέψης» των στοχαστών της «πρωτόγονης σκέψης»

Περιήγηση:
Ο στοχαστής της «πρωτόγονης σκέψης» των στοχαστών της «πρωτόγονης σκέψης»

Μία από τις κοινωνικές διεργασίες διαμέσου της οποίας επιτελείται η μεταφορά ενός πολιτισμικού αγαθού από ένα εθνικό πολιτισμικό πεδίο σ’ ένα άλλο και η οποία καθορίζει το νόημα και τη λειτουργία του μεταφερόμενου έργου είναι η διεργασία της ανάγνωσης. Η λέξη “ανάγνωση” είναι ένα είδος λέξης που παίζει τον ρόλο άδειας κυκλοφορίας στη σφαίρα της διανόησης. Επειδή ένα από τα επαγγελματικά αντανακλαστικά του κοινωνιολόγου είναι να δημιουργεί μία ρήξη με τους γλωσσικούς αυτοματισμούς, Πρέπει να αναρωτηθούμε, όπως θα έκανε ο Wittgenstein του μπλε και του καφέ βιβλίου, πάνω σ’ αυτό το ανερώτητο πράγμα του οποίου το αυτονόητο νόημα μας απαγορεύει να το εννοήσουμε.

Κείμενο στο βιβλίο (επιμ. μαζί με την Ι. Λαμπίρη-Δημμάκη), Pierre Bourdieu,
Κοινωνιολογία της Παιδείας, Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Καρδαμίτσα, 1994, σ. 23-48