Οι αφανείς: κοινωνιολογία των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα

Περιήγηση:
Οι αφανείς: κοινωνιολογία των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα

(Κομμάτι του δίτομου έργου του Ν. Παναγιωτόπουλου «Για την Ελλάδα του ’21»)

Εξετάζοντας τις μακρές και σύνθετες διαδικασίες κοινωνικής μετάταξης και απόταξης που έπληξαν τις συνθήκες ύπαρξης και κουλτούρας των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα τα τελευταία 70 χρόνια, η παρούσα κοινωνιολογική εργασία επιχειρεί να αντικειμενοποιήσει τα κρίσιμα δομικά χαρακτηριστικά των λαϊκών τάξεων όλη αυτή την περίοδο: τη σταδιακή κοινωνική υποβάθμιση, διάσπαση και ενδυνάμωση των εσωτερικών διαιρέσεων των λαϊκών τάξεων.

 

Εκδόσεις Πεδίο, 2021