Οικονομική ανάπτυξη και ευτυχία των πολιτών: 1. Ανθρώπινη ανάπτυξη και η θέση της Ελλάδας στο διεθνή χώρο: ενδιάμεση έκθεση

Περιήγηση:
Οικονομική ανάπτυξη και ευτυχία των πολιτών: 1. Ανθρώπινη ανάπτυξη και η θέση της Ελλάδας στο διεθνή χώρο: ενδιάμεση έκθεση

(σε συνεργασία με τις Α. Καρατζά και Λ. Παπαβασιλείου)

Η μελέτη έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη και τη διερεύνηση των όρων ενοποίησης του οικονομικού και του κοινωνικού παράγοντα, της οικονομικής ανάπτυξης και της ευτυχίας των πολιτών. Η παρουσίαση των επιστημονικών επιχειρημάτων για την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα επίτευξης μιας οικονομίας της ευτυχίας λαμβάνει υπόψη όλα αυτά που ο κυρίαρχος οικονομικός λόγος αφήνει έξω από τους υπολογισμούς του, δηλαδή τις κοινωνικές συνέπειες των ασκούμενων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η συστηματική συσχέτιση οικονομικών δεικτών με κοινωνικούς δείκτες (εργασιακά ατυχήματα, ασθένειες, αλκοολισμός, ναρκωτικά, εγκλήματα κ.λπ.) απολήγει στο να συγκροτηθούν οι βάσεις μιας οικονομίας της ευτυχίας. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να δείξει πώς είναι δυνατόν να συγκροτηθεί μια οικονομική σκέψη που να συνδυάζει τεχνοκρατική αποτελεσματικότητα και κοινωνική ευημερία, μια γνώση η οποία θα σέβεται περισσότερο τους ανθρώπους και τις πραγματικές καταστάσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι.

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη εδώ 

Εκδόσεις ΙΝΕ- ΓΣΕΕ, 2020