Περί αυτονομίας: για την ελληνική κοινωνιολογία

Περιήγηση:
Περί αυτονομίας: για την ελληνική κοινωνιολογία

Η βαθιά κρίση που πλήττει τις ελληνικές κοινωνιολογικές σπουδές, την παραγωγή ερευνητών κοινωνικών επιστημών καθώς και την πολιτική εκπροσώπηση της κοινωνιολογίας, συνδέεται με την περιορισμένη αυτονομία του εθνικού κοινωνιολογικού πεδίου σε σχέση με την πολιτική και οικονομική εξουσία. Η κρίση αυτή, σύμφωνα με το συγγραφέα, είναι καιρός να διατυπωθεί δημοσίως. Απευθυνόμενος στους μαθητευόμενους κοινωνιολόγους, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναλύει τις αιτίες αυτής της κρίσης και προτείνει μια σειρά από προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην υπεράσπιση της αυτονομίας και, συνεπώς, στην επιστημονική ανάπτυξη του κοινωνιολογικού κλάδου στη χώρα μας.

 

Ινστιτούτο του Βιβλίου- Καρδαμίτσα, 2020