Εισαγωγή στο «Η αναπαραγωγή: στοιχεία για μια θεωρία του εκπαιδευτικού συστήματος» των Bourdieu, Passeron

Περιήγηση:
Εισαγωγή στο «Η αναπαραγωγή: στοιχεία για μια θεωρία του εκπαιδευτικού συστήματος» των Bourdieu, Passeron

Η  επιλογή της έκδοσης του βιβλίου Η Αναπαραγωγή,  45 σχεδόν χρόνια μετά την πρώτη δημοσίευσή του, και 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία στα ελληνικά του άλλου βιβλίου των ίδιων συγγραφέων, Οι κληρονόμοι, αυτών των δύο «long-seller», όπως τα ονομάζει ο Passeron, τα οποία συμπυκνώνουν τον πυρήνα αυτού που, εσφαλμένα, έχει καθιερωθεί να ονομάζεται «παράδειγμα της κοινωνικής αναπαραγωγής», δεν καθορίσθηκε μόνο από παιδαγωγικούς και ακαδημαϊκούς λόγους, μολονότι η επιλογή αυτή νομιμοποιείται από μόνη της αναναλογισθεί κανείς πως η θεωρία αυτή συνεχίζει να δομεί τομείς των προγραμμάτων σπουδών πολλών πανεπιστημιακών τμημάτων των κοινωνικών επιστημών σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, έχοντας, στο εξής, στα χέρια του και την Αναπαραγωγή, το ενδιαφερόμενο κοινό έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να έλθει σε επαφή με τα ίδια τα κείμενα, τις θεωρητικές αναλύσεις και τα μεθοδολογικά εργαλεία που αποτελούν,  εδώ και καιρό, τμήμα της κουλτούρας του κλάδου και του συλλογικού ασυνειδήτου της σύγχρονης κοινωνιολογικής σκέψης αλλά και να θέσει σε αντικειμενοποίηση τις αναγνώσεις και, γενικότερα, την υποδοχή την οποία έχει γνωρίσει «η θεωρία της αναπαραγωγής» και, ειδικότερα, τις παρανοήσεις και παραναγνώσεις, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητές, που έχουν υποστεί οι επιστημονικές αναλύσεις–συμπληρωματικές και οργανικά συνδεδεμένες–που περιέχονται σε αυτά τα δύο θεμελιώδη, για την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, έργα.

«Η Αναπαραγωγή: ένα κοινωνιολογικό long-seller» πρόλογος στο βιβλίο των P. Bourdieu & J.-Cl. Passeron Η αναπαραγωγή: στοιχεία για μια θεωρία του εκπαιδευτικού συστήματος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2014, σ. 11-18