Πρόλογος στο «ΣΕΤΕΕ: Ένα πανεπιστήμιο σε κατάσταση κινδύνου»

Περιήγηση:
Πρόλογος στο «ΣΕΤΕΕ: Ένα πανεπιστήμιο σε κατάσταση κινδύνου»

Μια σειρά όπως οι «Λόγοι Δράσης», η οποία αναλύει τα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα της επικαιρότητας προσπαθώντας μέσα στη σημερινή συγκυρία ν’ απαντήσει σ’ ένα πολύ παλιό ερώτημα, το ερώτημα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η αποστολή του επιστήμονα μπορεί και οφείλει να μην εξαντλείται στην άσκηση μιας φίλαυτης vita contemplativa αλλά να εμπεριέχει την αποτελεσματική μέριμνα για την απήχηση του μηνύματος στον ευρύτερο περίγυρό του, δε θα μπορούσε να μη συμπεριλάβει ως αντικείμενο ανάλυσης το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας του σημερινού πανεπιστημίου, ένα από τα πιο κρίσιμα διακυβεύματα των σημερινών κοινωνιών.

Πρόλογος στο βιβλίο ΣΕΤΕΕ, Ένα πανεπιστήμιο σε κατάσταση κινδύνου»,
Αθήνα, Πατάκη,1999, σ. 7-16