Εισαγωγή στο «Η κοινωνιολογία» του P. Champagne

Περιήγηση:
Εισαγωγή στο «Η κοινωνιολογία» του P. Champagne

Ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγω,ν με τη μετάφραση επιμέλεια και έκδοση του παρόντος βιβλίου αποσκοπεί να συμβάλλει στη συζήτηση γύρω από το τι είναι κοινωνιολογία και ποιες οι χρήσεις της. Απευθύνεται στο «ευρύ κοινό», σε όλους όσοι, ως μη ειδικοί, ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άποψη για την κοινωνιολογία, για την επιστήμη που, αναπτύσσοντας σημαντικά τους τρόπους δράσης της, αποτελεί πλέον σε σημαντικό βαθμό συστατικό στοιχείο των τρόπων σκέψης και των πρακτικών των ατόμων καθώς και των διαδικασιών μετασχηματισμού του τρόπου παράστασης του κοινωνικού κόσμου.

Πρόλογος στο βιβλίο του P. Champagne Η κοινωνιολογία, Αθήνα: ΣΕΚ, 2004, σ. 7-10