Πρόλογος στο «Οι ευαγγελιστές της εξουσίας» του Keith Dixon

Περιήγηση:
Πρόλογος στο «Οι ευαγγελιστές της εξουσίας» του Keith Dixon

Αν μία από τις οδούς προς την ελευθερία διέρχεται από τη γνώση τωνεπικαθορισμών, αν η κοινωνιολογία του διεθνούς πολιτισμικού πεδίου αποτελεί έναπολύ ισχυρό εργαλείο αυτο-συνειδησίας για τους διανοούμενους, το βιβλίο του Keith Dixon συγκροτεί μια παραδειγματική κοινωνιολογικο-ιστορικήεργασία η οποίαδιανοίγει τέτοιες οδούς.

«Για μία Realpolitik της αντιεξουσίας», πρόλογος στο βιβλίο του Keith Dixon
«Οι ευαγγελιστές της αγοράς», στη σειρά Λόγοι Δράσης των εκδόσεων Πατάκη, σ. 9-16