Πρόλογος στο «Για την τηλεόραση» του Πιερ Μπουρντιέ

Περιήγηση:
Πρόλογος στο «Για την τηλεόραση» του Πιερ Μπουρντιέ

Πεπεισμένοι πως στη σημερινή εποχή διακυβεύεται επικίνδυνα το νόημα του μέλλοντος του κοινωνικού και οικονομικού κόσμου, ένα διεθνές δίκτυο ερευνητών συσπειρώνεται γύρω από αυτή την έκδοση προτάσσοντας την αναγκαιότητα να υποδομηθούν τα «αποθέματα» της αγοραίας αντίληψης του σημερινού κόσμου, τα οποία, μέσω μιας ολόκληρης σειράς ενεργημάτων συνδυασμού, αναφοράς και ερμηνείας, δομούν το χώρο της δημόσιας προβληματικής. Αυτή η πρόθεση «αναθεώρησης» συνοδεύεται και από μια «οργανική »σκοπιμότητα, όπως θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε, παραφράζοντας τον J. Dewey : μέσω μιας προσπάθειας ειδικής εργασίας της γραφής, μιας ειδικής εργασίας γραφικής επιτέλεσης, η οποία, συνδυάζοντας την αυστηρότητα των επιστημονικών θέσεων και την αναγκαιότητα της διάχυσής τους, θα έχει ως στόχο την υπέρβαση της ρήξης μεταξύ του μύστη και του αμύητου, οι προτεινόμενες αναλύσεις θα απολήγουν στην εκφορά προτάσεων και αξόνων δράσης, ικανών να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία κατανόησης και κριτικής του σημερινού κόσμου και, ενδεχομένως, μετασχηματισμού του.

Πρόλογος στο βιβλίο του Pierre Bourdieu, Για την τηλεόραση, Αθήνα: Πατάκη, 1998, σ. 5-12