Εισαγωγή στο «Η Ανδρική Κυριαρχία» του Πιερ Μπουρντιέ

Περιήγηση:
Εισαγωγή στο «Η Ανδρική Κυριαρχία» του Πιερ Μπουρντιέ

Όταν το 1994 πρότεινα στον Πιερ Μπουρντιέ να εκδώσω στα ελληνικά, με τη μορφή αυτόνομου βιβλίου ,το άρθρο του με τίτλο Η ανδρική κυριαρχία είχε τις επιφυλάξεις του. Έχοντας γράψει αυτό το άρθρο προκειμένου να ανταποκριθεί σε μια σειρά αιτημάτων νέων ερευνητών τα οποία αφορούσαν τη συμβολή του στην κοινωνιολογική ανάλυση του καταμερισμού της εργασίας μεταξύ των δύο φύλων, o Μπουρντιέ πίστευε ότι, σε ένα άλλο εθνικό επιστημονικό πεδίο, η αυτόνομη αυτή μορφή θα το καθιστούσε ευάλωτο σε κριτικές καθώς η πλήρης κατανόηση του προϋπέθετε να γνωρίζει κανείς, μεταξύ άλλων, τη θεωρία του για τη συμβολική κυριαρχία, της οποίας ειδική περίπτωση αποτελεί κατά τη γνώμη του η ανδρική κυριαρχία. Τελικά οι επιφυλάξεις του κάμφθηκαν χάρη στην επιμονή μου και τα επιχειρήματά μου ότι η μορφή και η ειδική λογική αυτής της εργασίας θα αποτελούσαν σημαντική συμβολή στο εθνικό μου κοινωνιολογικό πεδίο.

«Συμβολική βία και κοινωνική φύση», προλογικό σημείωμα στο βιβλίο Pierre Bourdieu, Η ανδρική κυριαρχία (μτφρ.: Ε. Γιαννοπούλου) Αθήνα: Πατάκη, σ. 9-24