Η αγάπη για την ανάγνωση

Περιήγηση:
Η αγάπη για την ανάγνωση

Πρόκειται για μία συντομότερη εκδοχή της έρευνας του ΟΣΔΕΛ, την οποία διηύθυνε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, σχετικά με το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρδαμίτσα.

Από την περιγραφή στο οπισθώφυλλο:

Στην παρούσα εργασία του, σύντομη αλλά και εμπλουτισμένη εκδοχή της μεγάλης έρευνάς του πάνω στις σχέσεις που διατηρούν οι Έλληνες πολίτες με την ανάγνωση και το βιβλίο, ο συγγραφέας, απευθυνόμενος σε ένα μη εξοικειωμένο με τα κοινωνιολογικά κείμενα κοινό, επιχειρεί να καταδείξει το σύστημα των κοινωνικών παραγόντων που καθορίζουν την αγάπη για την ανάγνωση. Στην συνέχεια, βασιζόμενος στην ανάδειξη του γεγονότος πως οι ανισότητες στην οικειότητα με την ανάγνωση βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των ανισοτήτων, όχι μόνο των κοινωνικών αλλά και οικονομικών, προτείνει μια σειρά από αρχές για μια εθνική πολιτική για την φιλαναγνωσία, καθώς και πρόσφορους τρόπους ως προς την εξειδίκευση, την κοινοποίηση, την αναγνώριση και τη διάχυση των αρχών αυτών.